Meer informatie

 • Praktijkassistente

  De praktijkassistente kan adviezen geven over eenvoudige en veelvoorkomende problemen.
  De praktijkassistente zorgt voor een adequaat contact tussen u en uw huisarts.
  Daarvoor heeft ze vaak aanvullende gegevens van u nodig.

  U kunt bij de praktijkassistente verder terecht voor:

  • het meten van de bloeddruk
  • aanstippen van wratten
  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • zwangerschapstest
  • urine onderzoek
  • suiker- en Hb-controle
  • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • tapen van de enkels
  • verstrekken van informatiefolders
  • vaccinaties
 • Per september is onze POH-er Janouk Fokkinga gestart met de opleiding tot verpleegkundig specialist. Het is de bedoeling dat ze voor alle huisartsen huisartsvervangende werkzaamheden zal gaan verrichten, uiteraard onder supervisie van de huisartsen zelf.

  De verpleegkundig specialist in de huisartspraktijk wordt gezien als een aanvulling op goede zorg, waarbij zij dezelfde kwaliteit levert als de huisarts. Daarnaast zorgt zij voor een verlichting van de werkdruk voor de huisarts waardoor patiënten eerder terecht kunnen op het spreekuur.

 • Praktijkondersteuning

  Door de toenemende vergrijzing en de complexiteit van de zorgvraag is er reden genoeg de huisartsenzorg van de Jouster Huisartsen te versterken met vijf praktijkondersteuners. Annelies van Zwol, Nienke Roukema, Klasina de Vries, Ietje Fennik en Hermen ten Wolde zijn HBO opgeleid en nemen een aantal taken van de huisarts over.
  Zij vormen de zogenaamde ‘Verlengde arm’ van de huisarts.
  Dit betekent dat behandeling door de praktijkondersteuner in wezen behandeling door de huisarts is, u mag dat zeker zo zien. Dit wordt gewaarborgd door intensieve samenwerking, overleg, supervisie en scholing. De zorg is daarmee in goede handen.

  De praktijkondersteuners houden zich bezig met de zorg voor

  • diabetespatiënten;
  • astma en COPD patiënten;
  • hypertensie patiënten;
  • patiënten met een risico op hart- en vaatziekten;
  • (kwetsbare) ouderen;
  • complexere wonden.

  Het kan voorkomen dat u door uw huisarts wordt verwezen naar het spreekuur van de praktijkondersteuners.

 • De Jouster huisartsen kunnen patiënten verwijzen naar de POH- GGZ.

  De praktijkondersteuners GGZ zijn:

  • Henk Hiemstra
  • Liselotte Fischer

  Het kan voorkomen dat u door uw huisarts wordt verwezen naar het spreekuur van de praktijkondersteuners.
  U kunt een afspraak maken voor de praktijkondersteuners via de assistente, binnenkort kunt u ook online een afspraak maken.