« terug naar vorige pagina

Accreditatie

Wat is accreditatie van een huisartsenpraktijk?

De NHG-Praktijkaccreditering is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Dit keurmerk toont aan dat een praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsverbetering. Al bijna 3500 praktijken hebben dit keurmerk.

NHG

NHG staat voor Nederlands Huisartsen Genootschap en is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Zij hebben als doel het bevorderen van verantwoorde beroepsoefening door de huisarts. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van huisartsen. Bijna alle huisartsen van Nederland zijn lid, de vereniging telt meer dan 10.000 leden. De NHG is onafhankelijk.

Kwaliteitskeurmerk

Om in aanmerking te komen voor het kwaliteitskeurmerk van het NHG wordt de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Er wordt gekeken naar praktijkvoering, organisatie en medisch handelen. Ook de mening van de patiënt speelt hierin een belangrijke rol. Als de praktijk aan de voorwaarden voldoet wordt voor 3 jaar de accreditering verleend. Daarnaast wordt een verbeterplan opgesteld, waarmee de praktijk aan de slag gaat. Elk jaar komt er iemand van De NHG langs om te controleren of de praktijk nog aan de voorwaarden voldoet en bezig is met de verbeteringen. Om zo te zorgen dat de kwaliteit optimaal blijft.

Voor de patiënt

Als een praktijk het kwaliteitskeurmerk bezit, mag je ervan uit gaan dat deze praktijk er alles aan doet om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Deze praktijk levert goede zorg en heeft alles goed op orde. Maar ze geven hiermee ook aan dat ze het belang van de patiënt hoog in het vaandel hebben.

Accreditering

Dit vindt plaats aan de hand van het NPA programma. NPA = NHG Praktijk Accreditatie.
Patiënten worden ook betrokken in dit programma.
U kunt gevraagd worden om vragen te beantwoorden die gaan over uw huisartsenpraktijk en over uw huisarts/zorgverlener zelf. Die informatie is anoniem en wordt gebruikt om verbeterplannen op te stellen en in te voeren. U bent daarmee in staat de Jouster huisartsenzorg mede te verbeteren.
Wij nodigen u hierbij alvast van harte uit om hier aan mee te doen als u dat gevraagd wordt.

Meer informatie