« terug naar vorige pagina

Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

Door de toenemende vergrijzing en de complexiteit van de zorgvraag is er reden genoeg de huisartsenzorg van de Jouster Huisartsen te versterken met zes praktijkondersteuners. Nienke Roukema, Klasina de Vries, Ietje Fennik, Niels Dwarshuis, Mirna Vos en Hermen ten Wolde zijn HBO opgeleid en nemen een aantal taken van de huisarts over. Zij vormen de zogenaamde ‘Verlengde arm’ van de huisarts.
Dit betekent dat behandeling door de praktijkondersteuner in wezen behandeling door de huisarts is, u mag dat zeker zo zien. Dit wordt gewaarborgd door intensieve samenwerking, overleg, supervisie en scholing. De zorg is daarmee in goede handen.

De praktijkondersteuners houden zich bezig met de zorg voor

  • diabetespatiënten;
  • astma en COPD patiënten;
  • hypertensie patiënten;
  • patiënten met een risico op hart- en vaatziekten;
  • (kwetsbare) ouderen;
  • complexere wonden.

Het kan voorkomen dat u door uw huisarts wordt verwezen naar het spreekuur van de praktijkondersteuners.