« terug naar vorige pagina

Praktijkmanager

Sinds mei 2020 is mevr. G.H. de Vries als Praktijkmanager werkzaam. Zij faciliteert alle medewerkers binnen de Jouster Huisartsen zodat zij hun functies optimaal kunnen uitvoeren en fungeert als contactpersoon tussen verschillende zorgdisciplines in de regio, met als doel de kwaliteit van onze zorgverlening continue te optimaliseren en te waarborgen.

Mevr. de Vries is gediplomeerd HR-professional en Klachtenfunctionaris Zorgsector en is daarmee, naast de gebieden ICT, Communicatie en Facilitair, verantwoordelijk voor het Personeelsbeleid en het Klachtenmanagement. 

Mevr. G. H. de Vries, Praktijkmanager
Aanwezig: ma t/m do
Tel: 06-25133369
Mail: management@jousterhuisartsen.nl.