« terug naar vorige pagina

Griep

LET OP: de COVID Herhaalvaccinatie wordt verzorgd door de GGD. Uw huisarts heeft hier geen rol in. 
60+ers ontvangen een uitnodiging. Bent u jonger dan 60 jaar, dan kunt u zelf een afspraak inplannen via planjeprik.nl of via 0800-7070.
Deze campagne loopt van 2 oktober – 15 december 2023. De COVID vaccinatie wordt niet verzorgd tijdens onze eigen griepcampagne. 
 
Heeft u een oproep ontvangen over de griepvaccinatie? Hierin is per ongeluk genoemd dat de vrijwilligersvervoersdienst extra auto’s in zet. Dat is niet het geval. We vragen u daarom ook om tijdig contact op te nemen via (0513) 418520, mocht u gebruik willen maken van deze dienst.
 
 
Indien u behoort tot de doelgroep voor de jaarlijkse griepprik, dan ontvangt u in week 37 of 38 een oproep van uw huisarts, per post. Onze vaccinatiemomenten zijn:
  • Woensdagmiddag 11 oktober
  • Donderdagavond 12 oktober
  • Zaterdagochtend 14 oktober (pneumokokken en griep).

Locatie: De Oerdracht, Joure.

Elke winter krijgt gemiddeld 1 op de 10 mensen griep (influenza). Voor de meeste mensen is griep een vervelende ziekte die vanzelf overgaat. Griep is niet hetzelfde als zware verkoudheid. Sommige mensen kunnen ernstig ziek worden door de griep. Zij zitten in een risicogroep. Indien u in een risicogroep zit dan krijgt u een uitnodiging voor de gratis griepprik.
De griepprik is bedoeld voor de volgende risicogroepen:
  • Iedereen van 60 jaar of ouder;
  • Mensen met een langdurige hart- en vaatziekte;
  • Mensen met een langdurige longziekte;
  • Mensen met Diabetes Mellitus;
  • Mensen met een nieraandoening;
  • Mensen met weinig weerstand door een andere ziekte, een medische behandeling of medicijnen die de weerstand verlagen.
  • Ook als uw zwanger bent en u behoort tot een van de risicogroepen, kunt u de griepprik krijgen. De griepprik heeft geen nadelen voor u of uw ongeboren kind.

Iedere patiënt die behoort tot een van deze risicogroepen, krijgt thuis een persoonlijke oproep opgestuurd. Deze oproep dient u in te leveren bij de praktijkassistente, wanneer u de griepprik komt halen. Indien u onverhoopt geen oproep heeft gekregen, dan kunt u contact opnemen met de praktijk. Indien u geen gebruik wilt maken van de griepprik, dan kunt u de oproep als niet verzonden beschouwen en bij het oud papier doen.

Indien u niet tot de risicogroep behoort, dan is het wél mogelijk om de griepprik te krijgen. Dit moet u wel zelf betalen.

Wanneer u rondom de griepcampagne antibiotica slikt en of ziek bent, dan is het handig om de griepprik op een later moment te halen. Informeert u hiervoor bij de praktijkassistente. 
Wanneer u onder behandeling bent van de medisch specialist, bijvoorbeeld oncoloog, dan is het handig om vooraf bij uw behandelend medisch specialist na te vragen of u de griepprik mag hebben.

Indien u op de bovengenoemde dagen niet kunt komen voor uw griepprik, dan zijn er ook een aantal inhaalmomenten. Informeert u hiervoor bij de praktijkassistente.

Kijkt u voor meer informatie op www.rivm.nl/griepprik of www.thuisarts.nl/griep of doe de griepcheck.