« terug naar vorige pagina

Mondmaskers

Vanaf 1 december geldt in Nederland in publieke binnenruimtes een mondkapjesplicht, bijvoorbeeld in winkels, in het openbaar vervoer of de bibliotheek.

Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Onze praktijk wordt regelmatig gevraagd om voor deze uitzonderingssituaties een verklaring af te geven.

Als huisartsen geven wij geen medische verklaring af, ook niet in dit geval. In het algemeen geldt dat de verplichting niet geldt voor mensen die hier vanwege een aandoening niet aan kunnen voldoen. Politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt, maar hierin is geen taak voor de huisarts weggelegd. Dit is tevens het landelijk advies van onze beroepsvereniging (LHV). 

Een uitzondering voor het dringende advies voor mondkapjes geldt voor:

 • Mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening aan het gezicht.
 • Mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening.
 • Mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening. De uitzondering geldt ook voor hun begeleiders.
 • Mensen en hun begeleiders die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen.

Het is niet nodig hier schriftelijk bewijs van te hebben, zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/mensen-met-een-beperking-of-chronische-ziekte 

Meer informatie

 • Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over u als patiënt en uw (medische) geschiktheid of ongeschiktheid om bepaalde dingen wel of niet te kunnen. Voorbeelden daarvan zijn: in staat zijn om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, te reizen of recht te hebben op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte. 

  Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijk arts, dus niet door de ‘eigen’ dokter. Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als u daar toestemming voor geeft kan die arts ook nog extra informatie opvragen bij uw behandeld arts(en). 

  • U kunt navragen bij de instantie die de verklaring eist of het voldoende is als u zelf een verklaring aanlevert over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een door uzelf in te vullen vragenlijst.
  • U kunt uw behandelend arts vragen om een afschrift van een deel van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld. Bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw zichtvermogen etc. Die kunt u dan sturen aan de instantie die om een geneeskundige verklaring vraagt.
  • U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een ter zake deskundige arts waarbij u niet onder behandeling bent. Deze arts kan ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand opvragen bij uw behandelend arts en deze informatie gebruiken bij zijn beoordeling. Dat mag alleen als u daar toestemming voor geeft.
  • Aan de instantie die van u een geneeskundige verklaring verlangt, kunt u vragen of zij een onafhankelijk arts voor u regelen.